Missió

He tingut el privilegi durant més de 35 anys de treballar com a psicoterapeuta i haver ajudat a millorar la qualitat de vida, benestar i salut mental de les persones, parelles i famílies amb les que he treballat. Agraeixo haver compartit el mon interior, genuí i únic de cadascuna de les persones a les que he pogut acompanyar. Tinc el desig de posar la meva experiència i coneixements per generar actuacions professionals encaminades a la prevenció i promoció de la salut. Aportar una petita contribució a millorar el benestar emocional i a evitar patiment evitable.

Aquestes actuacions s’emmarquen en tres camps, l’orientació familiar, la prevenció i gestió de l’estrès i en promoure el desenvolupament de factors de protecció com la Intel·ligència emocional, el benestar psicològic i l’empatia, entre d’altres. Davant de l’increment progressiu i sostingut del trastorn mental, les investigacions estan demostrant que els programes de prevenció i promoció de salut, consistents en reduir els factors de risc i potenciar els factors de protecció, tenen resultats significatius a llarg plaç. Hi ha una revolució pendent, la que ha de permetre que puguem viure amb més sentit, autenticitat i coherència, i es pot liderar des dels coneixements que aporta la psicologia.

Podem fer d’aquest mon un lloc millor.

DOLORS CANAL
Col·legiada núm 3622

Psicoterapeuta des de 1985 i en consulta pròpia des de 1989. Psicòleg escolar al PEPS Escoles Pies Sarrià (83-91) i en el Col·legi Abat Oliba – Loreto (86-91; 03-07). Període docència UB (93-95) Actualment responsable d’Aidar Psicologia, amb Projectes i Programes en prevenció i promoció de la salut.

Màster en Intel·ligència Emocional; Teràpies de Benestar Emocional; Teràpia Familiar Sistèmica. Postgrau en Clínica infanto juvenil; Intervenció en Teràpia de parella; Intervenció en Famílies d’adolescents problemàtics. Especialista en Intervenció de l’estrès i Teràpies de tercera generació.

COL·LABORADORES
Sara Tarrés
Projecte Parentalitat
Mireia Ardid
Projecte Estrès laboral