Estrès

Programa "GESTIÓ MULTIFACTORIAL DE L’ESTRÈS” — Curs-taller amb grups reduïts per la reducció i prevenció de l’estrès.

Estrès laboral

L’estrès i la síndrome del desgast ocupacional s’han convertit en un dels principals problemes de salut en els països desenvolupats. Malgrat la gravetat,  l’ús abusiu en el llenguatge quotidià  ha banalitzat el seu significat, entenent-se sovint com un mal menor i inevitable.

Programa “APRÈN A GESTIONAR L’ESTRÈS LABORAL” — Curs-taller per la reducció i prevenció de l’estrès laboral. S’ha començat a implementar als professionals de l’advocacia, a través dels col·legis professionals, i les dades mostren millores significatives en les variables: ’Estrès total”, “ Desgast psíquic”, “Desencant”,  “Il·lusió pel treball” així com la reducció dels símptomes crònics, fisiològics, emocionals, cognitius.